slovensky | english

Kto sme

Akciová spoločnosť ZEDA Beton je jednou z dcér spoločnosti ZEDA HOLDING, ktorá zastrešuje a riadi všetky aktivity spoločnosti DANICON holding v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, výroby betónu a obaľovaných zmesí.

Špecializácia

  • výroba betónových zmesí
  • výroba transportbetónu
  • výroba betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov

Zaoberáme sa

Zaoberáme sa výrobou transportbetónu a betónových zmesí v lokalite Bratislava. S použitím modernej technológie vyrábame transportbetón so zárukou podľa všetkých požiadaviek zákazníkov, pričom sa riadime prísnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
ZEDA BETON

ZEDA Beton, a.s. sa zaoberá výrobou a predajom transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried na výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov. Výroba betónu je lokalizovaná do betonárne v Bratislave. Obidve lokality sú vybavené novým a moderným technologickým zariadením, ktoré zabezpečuje výrobu v najvyššej kvalite za prísnych ekologických podmienok.

Akciová spoločnosť ZEDA Beton vznikla na jar v roku 2008 ako odpoveď na rastúci stavebný trh na Slovensku. Pôsobí ako koordinátor projektov výroby betónu a betónových zmesí v stavebnej skupine DANICON holding, do ktorej prostredníctvom svojej materskej spoločnosti ZEDA HOLDING patrí.

Priateľská k životnému prostrediu a zodpovedne plniaca sľuby dané svojím zákazníkom a partnerom, spoločnosť ZEDA Beton neustále posilňuje dobrú povesť spoľahlivého dodávateľa.